Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 12 07 2023

Adidas Sverige AB (org. nr. 556119-6105) (”Adidas”) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker när du besöker eller använder webbplatsen. 

Om du har några frågor angående vår personuppgiftsbehandling hittar du våra kontaktuppgifter längst ned i denna policy.

Behandling av personuppgifter

Webbplatsen tillhandahåller en funktion som med hjälp av ditt angivna namn, ålder och favoritklubb försöker förutspå din väg till det svenska landslaget och till ett VM-slutspel. Den berättelse som genereras av webbplatsen är endast synlig för dig. 

Adidas behandlar även din IP-adress när du besöker webbplatsen.

Ändamål och laglig grund

Dina personuppgifter behandlas endast i syfte att tillhandahålla den funktion som beskrivs ovan.

Om du väljer att använda funktionen som tillhandhålls på webbplatsen samtycker du även till att Adidas får behandla ditt angivna namn, ålder och favoritklubb för ovan syfte. 

Adidas har ett berättigat intresse att behandla din IP-adress eftersom det krävs för att kunna göra webbplatsen tillgänglig till besökaren.

Lagring och delning av personuppgifter

Adidas tillhandhåller webbplatsen i samarbete med det svenska bolaget, To Labs AB, som agerar i egenskap av personuppgiftsbiträde till Adidas.

Uppgift om namn, ålder och favoritklubb som du behöver ange för att använda funktionen på webbplatsen behandlas endast temporärt för att skapa din berättelse. Varken Adidas eller något biträde till Adidas kommer att spara eller dela dessa personuppgifter.

Din IP-adress lagras i 30 dagar hos vår amerikanska molntjänstleverantör, Google Cloud Platform, och delas även med vår amerikanska webbleverantör, Cloudflare, Inc. när du besöker webbplatsen. Adidas har vidtagit lämpliga säkerhetsåtgärder vid överföring av IP-adresser till dessa biträden genom att ingå standardavtalsklausuler eller genom tillämplig adekvansbeslut från EU-kommissionen.

Dina rättigheter

Du har rätt att:

  • få bekräftelse på om Adidas behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få tillgång till dem på sätt som föreskrivs enligt tillämplig dataskyddslagstiftning; 

  • begära att Adidas rättar felaktiga personuppgifter om dig; 

  • begära att Adidas raderar dina personuppgifter om det inte finns några rättsliga skäl till att fortsätta behandlingen; 

  • begära att Adidas begränsar eller upphör med behandlingen av dina personuppgifter, förutsatt att det inte finns några rättsliga skäl att fortsätta behandlingen; 

  • begära att få de personuppgifter som rör dig, och som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format (portabilitet); och

  • återkalla ditt samtycke. 

För detaljerad information om vilka rättigheter du har enligt GDPR, vänligen läs vidare på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida: 

https://www.imy.se/privatperson/dataskydd/dina-rattigheter/

För att kunna bekräfta att rätt person lämnar in en begäran om en åtgärd enligt ovan kan Adidas komma att behöva utföra en identitetskontroll.  

Du har även rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten www.imy.se, avseende vår personuppgiftsbehandling.

Frågor och funderingar 

Vänligen kontakta Adidas på de kontaktuppgifter som anges nedan om du har några frågor angående vår behandling av dina personuppgifter eller om du önskar åberopa dina rättigheter enligt ovan:

Adidas Sverige AB
Gustav III:s Boulevard 134
169 70 Solna

DataProtection@adidas.com

Ändringar 

Adidas förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig online på vår webbplats. Du uppmanas att noggrant granska det uppdaterade innehållet i händelse av ändringar.